"ton of rock" — Słownik kolokacji angielskich

ton of rock kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): tona kamienia
  1. rock rzeczownik + ton rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    I feel like a ton of rock just fell on me!

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo