"ton of ore" — Słownik kolokacji angielskich

ton of ore kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): tona rudy
  1. Ore rzeczownik + ton rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    During its lifetime, the mine produced almost 620,000 tons of ore.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo