"told that" — Słownik kolokacji angielskich

told that kolokacja
Popularniejsza odmiana: tell that
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powiedziany, że
  1. tell czasownik + that przyimek
    Zwykła kolokacja

    He had told himself that many times, over the years.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo