"tobacco farm" — Słownik kolokacji angielskich

tobacco farm kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): gospodarstwo tytoniowe
  1. tobacco rzeczownik + farm rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The big tobacco farms used to be west of here.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo