ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%.Zgarnij rabat na roczny kurs online.Sprawdź

"to tubes" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "to tubes" po angielsku

tube , ***

rzeczownik
 1. rura, rurka [COUNTABLE]
  A plastic tube is connected to the water tank. (Plastikowa rurka jest podłączona do zbiornika z wodą.)
  We need to change the tube because it's leaking. (Musimy wymienić rurę, bo przecieka.)
 2. tuba (okrągły pojemnik, np. na szkice) [COUNTABLE]
  He kept all of his drawings in a tube. (On trzymał wszystkie swoje rysunki w tubie.)
  Put these posters in a tube so that they won't get damaged. (Włóż te plakaty do tuby po to, żeby się nie zniszczyły.)
 3. tubka (np. pasty do zębów) [COUNTABLE]
  Just squeeze the tube. There must be something left. (Po prostu wyciśnij tubkę. W środku musi coś być.)
  I need to open a new tube of this ointment. (Muszę otworzyć nową tubkę tej maści.)
  I bought a tube of toothpaste. (Kupiłem tubkę pasty do zębów.)
  link synonim: collapsible tube
 4. przewód [COUNTABLE]
  The storm damaged our tube - we need to replace it with a new one. (Burza uszkodziła nasz przewód - musimy wymienić go na nowy.)
  This tube is opened, so don't touch it because it can electrocute you. (Ten przewód jest otwarty, więc go nie dotykaj, bo może cię porazić prąd.)
 5. kineskop technical [COUNTABLE]
  The tube in our TV had to be fixed. (Kineskop naszego telewizora musiał być naprawiony.)
 6. puszka piwa Australian English informal [COUNTABLE]
  Can you buy me a tube? (Czy możesz kupić mi puszkę piwa?)
  Tubes were lying around all over the house. (Puszki piwa walały się po całym domu.)
 7. matoł, idiota Scottish English informal [COUNTABLE]
  He's a tube, he won't understand that. (On jest idiotą, nie zrozumie tego.)
  Don't be a tube, this exercise is really easy! (Nie bądź matołem, to ćwiczenie jest naprawdę łatwe!)
 8. dętka (rowerowa)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. pływać na dętce

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

"to tubes" — Słownik kolokacji angielskich

to tubes kolokacja
Popularniejsza odmiana: to the tube
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): do rur
 1. to przyimek + tube rzeczownik
  Luźna kolokacja

  He went back to the tube, and it took him to his home station.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo