ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH ZA POŁOWĘ CENY!Promocja tylko do niedzieli.Sprawdź

"to the pictures" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "to the pictures" po angielsku

picture ***** , pict. (skrót)

rzeczownik
 1. zdjęcie, fotografia [COUNTABLE]
  It's a lovely picture of you. (Twoje zdjęcie jest urocze.)
  Smile for the picture. (Uśmiechnij się do zdjęcia.)
  We took many pictures with our new camera. (Zrobiliśmy wiele zdjęć naszym nowym aparatem.)
  link synonimy: photograph, shot
 2. obrazek, obraz, rysunek [COUNTABLE]
  She drew a picture of her dog. (Ona narysowała obrazek swojego psa.)
  The child coloured in the picture of a house. (Dziecko pokolorowało rysunek domu.)
 3. film, obraz [COUNTABLE]
  This picture is from 1919. (Ten film jest 1919 roku.)
  His new picture is extravagant. I don't get it. (Jego nowy film jest dziwaczny. Nie rozumiem go.)
  zobacz także: film
 4. obraz (na ekranie monitora lub telewizora) [COUNTABLE]
  The picture is really blurry, what's happened? (Obraz jest bardzo zamazany, co się stało?)
  The picture froze for 5 minutes. (Obraz zaciął się na 5 minut.)
 5. sytuacja [SINGULAR]
  How's the picture in their house? (Jak sytuacja w ich domu?)
  Tell me about the picture at work. (Opowiedz mi o sytuacji w pracy.)
 6. wyobrażenie, obraz (w czyimś umyśle) [COUNTABLE]
  I see the picture of a sandy beach in my mind. (W moim umyśle widzę obraz piaszczystej plaży.)
  My picture turned out to be wide of the truth. (Moje wyobrażenie okazało się być dalekie od prawdy.)
  link synonim: image

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. wyobrażać (sobie) [TRANSITIVE]
  Can you picture yourself in ten years? (Wyobrażasz sobie siebie za dziesięć lat?)
  I pictured her in a long blue dress with feathers. (Wyobraziłem ją sobie w długiej niebieskiej sukni z piórami.)
 2. przedstawiać, ukazywać [TRANSITIVE]
  The film which I saw yesterday pictured the life of an African tribe. (Film, który wczoraj widziałem, przedstawiał życie afrykańskiego plemienia.)
  My photographs picture the cruelty of war. (Moje zdjęcia ukazują okrucieństwo wojny.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

File:Clap cinema.svg
rzeczownik
 1. kino British English
  I'm going to the pictures tomorrow. (Idę jutro do kina.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. wyobrazić sobie coś
  to imagine something, to visualise something in your mind
  I can just picture them lying on the beach. (Mogę sobie ich wyobrazić leżących na plaży.)
  Picture our own house. (Wyobraź sobie nasz własny dom.)

"to the pictures" — Słownik kolokacji angielskich

to the pictures kolokacja
Popularniejsza odmiana: to the picture
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): do obrazów
 1. to przyimek + picture rzeczownik
  Luźna kolokacja

  We asked others to add to a picture of a room to show where the light was.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo