"time-honored way" — Słownik kolokacji angielskich

time-honored way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): droga ciesząca się uznaniem z powodu wieku i długiej działalności
  1. time-honored przymiotnik + way rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Listening to a patient's heart is a time-honored way for doctors to detect a variety of health problems.

    Podobne kolokacje: