"time year" — Słownik kolokacji angielskich

time year kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rok czasu
  1. time rzeczownik + year rzeczownik
    Luźna kolokacja

    This time last year the figure was 10 million.

    Podobne kolokacje: