"time touches" — Słownik kolokacji angielskich

time touches kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dotknięcie czasu
  1. time rzeczownik + touch czasownik
    Luźna kolokacja

    Some time during the night she came and sat on the bed, but didn't touch him.

    Podobne kolokacje: