"time to buy" — Słownik kolokacji angielskich

time to buy kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czas kupić
  1. buy czasownik + time rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Now is not a bad time to buy a house.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo