"time titled" — Słownik kolokacji angielskich

time titled kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czas zatytułował
  1. title czasownik + time rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The author's older brother, Kenichi Tamura, has also released a book chronicling his own experiences during that time, titled Homeless College Student.

    Podobne kolokacje: