"time suggests" — Słownik kolokacji angielskich

time suggests kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czas sugeruje
  1. time rzeczownik + suggest czasownik
    Zwykła kolokacja

    Warned by experience I did not this time suggest a return to town.

    Podobne kolokacje: