"time resident" — Słownik kolokacji angielskich

time resident kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mieszkaniec czasu
  1. time rzeczownik + resident rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He is at this time resident in his home city of Goriah.

    Podobne kolokacje: