"time referred" — Słownik kolokacji angielskich

time referred kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czas odniósł się
  1. refer czasownik + time rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The trial against her has some times been referred to as a witch trial.

    Podobne kolokacje: