"time qualifies" — Słownik kolokacji angielskich

time qualifies kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czas spełnia warunki
  1. time rzeczownik + qualify czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Said the running time would qualify it as full length, more or less.

    Podobne kolokacje: