"time pretending" — Słownik kolokacji angielskich

time pretending kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): udawanie czasu
  1. time rzeczownik + pretend czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    As a little boy I whiled away most of my time pretending to be a baseball announcer on the radio.

    Podobne kolokacje: