"time played" — Słownik kolokacji angielskich

time played kolokacja
Popularniejsza odmiana: play several times
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czas zagrał
  1. play czasownik + time rzeczownik
    Luźna kolokacja

    To come in here and play three times is hard.

    Podobne kolokacje: