"time picks" — Słownik kolokacji angielskich

time picks kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czas wybiera
  1. time rzeczownik + pick czasownik
    Luźna kolokacja

    "Why pick this time to come and give me a compliment?"

    Podobne kolokacje: