"time permits" — Słownik kolokacji angielskich

time permits kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czas pozwala
  1. time rzeczownik + permit czasownik
    Zwykła kolokacja

    When time permits part of the class may be given over to considering past examination questions.

    Podobne kolokacje: