"time of several sec" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czas z kilka sec
  1. Sec rzeczownik + time rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Graham finished the 2,500m course in a time of 1min 14.10sec, beating his brother by 0.36sec.

    Podobne kolokacje: