"time of publication" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czas publikacji
  1. publication rzeczownik + time rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He was 40 years old at the time of publication.

    Podobne kolokacje: