"time of one's premiere" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czas z czyjś premiera
  1. premiere rzeczownik + time rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The public received the opera with applause, and it has been judged a modest success in Vienna at the time of its premiere.

    Podobne kolokacje: