"time of one's graduation" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czas z czyjś ukończenie studiów
  1. graduation rzeczownik + time rzeczownik
    Luźna kolokacja

    By the time of his graduation in 1965 he had joined the Communist Party.

    Podobne kolokacje: