"time of one's closure" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czas z czyjś zamknięcie
  1. closure rzeczownik + time rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    At the time of its closure, there were only 150.

    Podobne kolokacje: