"time of hardship" — Słownik kolokacji angielskich

time of hardship kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czas biedy
  1. hardship rzeczownik + time rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    And the Rule can be relaxed in times of great hardship.

    Podobne kolokacje: