"time of disaster" — Słownik kolokacji angielskich

time of disaster kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czas katastrofy
  1. disaster rzeczownik + time rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    That was a time of disaster for the comet, too.

    Podobne kolokacje: