"time music" — Słownik kolokacji angielskich

time music kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czas muzyka
  1. time rzeczownik + music rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He spent much of his youth playing old time music for friends and dances, earning a living as a farmhand into the 1920s.

    Podobne kolokacje: