"time mentions" — Słownik kolokacji angielskich

time mentions kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wzmianki czasu
  1. time rzeczownik + mention czasownik
    Luźna kolokacja

    I even understood about the hedgehog, though it didn't seem the best time and place to mention it.

    Podobne kolokacje: