"time lasts" — Słownik kolokacji angielskich

time lasts kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czas trwa
  1. time rzeczownik + last czasownik
    Zwykła kolokacja

    But he'd always known those high times couldn't last forever.

    Podobne kolokacje: