"time indicates" — Słownik kolokacji angielskich

time indicates kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czas wskazuje
  1. time rzeczownik + indicate czasownik
    Luźna kolokacja

    This time, however, he has indicated he might soften his position in the face of opposition.

    Podobne kolokacje: