"time hears" — Słownik kolokacji angielskich

time hears kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czas słyszy
  1. time rzeczownik + hear czasownik
    Zwykła kolokacja

    This time it was a song none of them had heard before.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo