"time fills" — Słownik kolokacji angielskich

time fills kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wystarczające ilości czasu
  1. time rzeczownik + fill czasownik
    Luźna kolokacja

    As much as would fill the big spoon one time.

    Podobne kolokacje: