"time entitled" — Słownik kolokacji angielskich

time entitled kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czas zatytułował
  1. entitle czasownik + time rzeczownik
    Luźna kolokacja

    As a result they were at times entitled to all the silver and copper out of Tyrol.

    Podobne kolokacje: