"time engages" — Słownik kolokacji angielskich

time engages kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czas interesuje
  1. time rzeczownik + engage czasownik
    Luźna kolokacja

    She had reminded them of the subject which a short time ago had engaged all minds.

    Podobne kolokacje: