"time domain" — Słownik kolokacji angielskich

time domain kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dziedzina czasu
  1. time rzeczownik + domain rzeczownik
    Luźna kolokacja

    So far all the work on policy optimisation procedures has been restricted to the time domain.

    Podobne kolokacje: