"time distinguishing" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czas rozróżniając
  1. time rzeczownik + distinguish czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    His explanation of the difference is somewhat muddled, not least because spies themselves have a hard time distinguishing between the two.

    Podobne kolokacje: