"time discovers" — Słownik kolokacji angielskich

time discovers kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czas odkrywa
  1. time rzeczownik + discover czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    However, some time in the future, the Crew will discover that their powers have been restored.

    Podobne kolokacje: