"time covered" — Słownik kolokacji angielskich

time covered kolokacja
Popularniejsza odmiana: cover the time
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czas przykrył
  1. cover czasownik + time rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Once the city must have covered many times its present area.

    Podobne kolokacje: