"time considers" — Słownik kolokacji angielskich

time considers kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czas rozważa
  1. time rzeczownik + consider czasownik
    Zwykła kolokacja

    He had no time to further consider suitcases with explosives.

    Podobne kolokacje: