"time confirms" — Słownik kolokacji angielskich

time confirms kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czas potwierdza
  1. time rzeczownik + confirm czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The city's Department of Environmental Protection did tests, and for a time could not confirm the findings.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo