"time buyer" — Słownik kolokacji angielskich

time buyer kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nabywca czasu
  1. time rzeczownik + buyer rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Although Linda is older than many first time buyers, there are still plenty of options open to her.

    Podobne kolokacje: