"time attends" — Słownik kolokacji angielskich

time attends kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czas jest obecny
  1. time rzeczownik + attend czasownik
    Luźna kolokacja

    The last time we had 250 people attend, and 70 percent of them booked.

    Podobne kolokacje: