"throw into one's eyes" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rzut do czyjś oczy
  1. throw czasownik + eye rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    When the police intervened, the protesters threw red pepper into their eyes.

    Podobne kolokacje:

podobne do "throw into one's eyes" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "throw into one's eyes" po angielsku — Słownik polsko-angielski

idiom