"throughout the season" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przez porę roku
  1. throughout przyimek + season rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    They did not win a home game throughout the season.

    Podobne kolokacje: