"throughout one's seasons" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: throughout the season
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przez cały czas czyjś pory roku
  1. throughout przyimek + season rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    They did not win a home game throughout the season.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo