"throughout one's season" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: throughout the season
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przez cały czas czyjś pora roku
  1. throughout przyimek + season rzeczownik
    Luźna kolokacja

    They did not win a home game throughout the season.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo