"through women" — Słownik kolokacji angielskich

through women kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dzięki kobietom
  1. through przyimek + woman rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He seeks financial security through women and his dream is to find a rich, single and beautiful heiress.

    Podobne kolokacje: