"through a tube" — Słownik kolokacji angielskich

through a tube kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przez rurę
  1. through przyimek + tube rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The water goes out through a big tube in the center.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo