"thrilling moment" — Słownik kolokacji angielskich

thrilling moment kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyprawiając o dreszczyk emocji moment
  1. thrilling przymiotnik + moment rzeczownik
    Luźna kolokacja

    It was a thrilling moment: fluid motion and solid determination.

    Podobne kolokacje: