BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"thing tears" — Słownik kolokacji angielskich

thing tears kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): łzy rzeczy
  1. thing rzeczownik + tear czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Shank's Mare had gone thirty meters before the thing tore into her.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo